සහල් හිඟයක් නෑ: හුඹස් බිය එපා

0
46

යල කන්නයේ වගා කිරීමට නියමිත කුඹුරු ප්‍රමාණයෙන් සියයට අනූවක් මේ වනවිට වගා කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව කෘෂිකර්ම ඇමැති මහින්ද අමරවීර පැවැසීය. යල කන්නයේ කුඹුරු වගාව සඳහා යොදා ගන්නා බිම් ප්‍රමාණය  හෙක්ටයාර් 446,440.25 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති හෙයින් ඉදිරියේදී. විශාල සහල් අර්බුදයකට මුහුණපාන්නට සිදු  නොවනු ඇතැයිද ඇමැතිවරයා සඳහන් කළේය.

මෙවර යල කන්නය තුළ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය  විසින් වගා කිරීමට සැලසුම් කර තිබූ සමස්ත කුඹුරු ප්‍රමාණය  හෙක්ටයාර් 601,261.73 වේ.

වී වගාව සඳහා අවශ්‍ය රසායනික පොහොර කෘමිනාශක හා වල්නාශක නොමැති වීම නිසා 2022 මැයි පළමු සතිය වන තෙක් ගොවි ජනතාව විසින් වගා කර තිබූ කුඹුරු ප්‍රමාණය  266,500කි.

නමුත් ඉදිරි කාලය තුළ රටට මුහුණ දීමට සිදුවන ආහාර හිඟ තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් හා ඉන්දීය රජය මඟින්  ලබා දෙන යූරියා පොහොර හා ගොවීන් තුළ නැවතත් ගොවිතැන කෙරෙහි ඇති වූ විශ්වසනීයත්වය නිසා ඔවුන් කුඹුරු වගා කරන්නට පෙලඹී ඇති බවද ඇමැතිවරයා  කීය.

එමෙන්ම රජය විසින් ලබා දෙන යූරියා පොහොර මෙටි්‍රක් ටොන් ටොන් 65,000න්  මෙටි්‍රක් ටොන් 50,000ක් මෙවර යල කන්නයේ වී වගාවටද  තවත් මෙටි්‍රක් ටොන් 10,000ක් තේ වගාවටත් ඉතිරි මෙටි්‍රක් ටොන් 5,000 බඩඉරිඟු වගාවටත් ලබා දීමට  සැලසුම් කර තිබෙන බවද කෘෂිකර්ම ඇමැතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

නිර්මාණි ගුණරත්න