ගල් අඟුරු බලාගාර විදුලිය දෙද්දී ජල විදුලි බලාගාර කිහිපයක් නවතී

0
159

සියලු ම ගල් අඟුරු බලාගාර පූර්ණ ධාරිතාවයෙන් විදුලිය ජනනය වන අතර එය ජාතික විදුලි පද්ධතියට සම්බන්ධ කර ඇති බව මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පවසයි.

එහි සභාපති ජනක රත්නායක මහතා සඳහන් කළේ, වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ග හේතුවෙන් ඇතැම් ජල විදුලි බලාගාර ක්‍රියාත්මක නොවන බව ය.

ඒ අනුව ලක්ෂපාන, කැනියොන්, විමලසුරේන්ද්‍ර සහ පොල්පිටිය ජල විදුලි බලාගාර විදුලිබල මණ්ඩලයේ පද්ධති පාලන ඒකකයේ උපදෙස් නොමැතිව ක්‍රියාත්මක නොවන බව සභාපතිවරයා වැඩිදුරට ත් සඳහන් කළේ ය.