“අපි බෝලෙ පස් කළා නම් අපට බෝලෙ පාස් කරපු අය ත් වග කියන්න ඕනේ” – බැසිල් (VIDEO)

0
271

හිටපු මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා අද (ජූනි 9) පැවැත්වූ විශේෂ මාධ්‍ය හමුවේදී ජනතාවට වගා කරන ලෙස රජය කළ ඉල්ලීම සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යවේදීහු ප්‍රශ්න කළහ.

මාධ්‍යවේදියා විමසා සිටියේ, පොහොර අවශ්‍ය යැයි ගොවීන් ඉල්ලා සිටියදී පොහොර ලබා නොදුන් රජය රැකී රක්ෂාවල නිරත පිරිසට වගා කරන ලෙස ඉල්ලා සිටීම සුදුසු ද? යන්න ය.

තමන්ට බලය දුන් පිරිස ද ඒ සඳහා වගකිව යුතු බව ඊට පිළිතුරු දෙමින් බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

එහිදී සිදුවූ සම්පූර්ණ සංවාදය පහතින් දැක්වේ.

ප්‍රශ්නය: ඇමතිතුමා, ගොවියෝ පොහොර ඉල්ලද්දී පොහොර නොදී ඉඳලා දැන් රස්සා කරන මිනිස්සුන්ට වගා කරන්න කියන තත්ත්වයට ආණ්ඩුව පත් වෙලා තියෙද්දී, ජනතාවගේ පැත්තට ඔය විධියට බෝලේ පාස් කරන එක හරි නෑ නේද?

පිළිතුර: නෑ. ජනතාවට බෝලේ පාස් කළේ නෑ. බොරු කියන්න එපා ඔයා. හැම තිස්සේ ම නිකම් බෝලේ පාස් කායි කියලා කියන්න… මොකක් ද? බෝලයක් කොහෙ ද? මට බෝලයක් ඇත්තෙ ත් නෑ.

ප්‍රශ්නය: නෑ. ඔබ තුමා කියන්නේ ජනතාවත් යම් කිසි ආකාරයකට වග කියන්න ඕනේ කියලා?

පිළිතුර: ඔව්, ඉතින්… අපි කට්ටියට බලය දුන්නට ඒකට වග කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකනේ කියන්නේ. එහෙම නම්, දැන් ඔහෙලා කියන විධියට අපි නම් බෝලේ පාස් කළේ, ඒකට අපිට බෝලයක් දුන්න කට්ටිය වග කියන්න ඕනේ.