මිනිපේ ගොවිජනපදයෙත් දරුණු දළඹු හානියක්

0
33

මිනිපේ 3 සහ 4 ගොවි කලාපවල, වී වගාවට දරුණු දළඹු හානියට ලක් වෙමින් පැතිර යන දළඹු විශේෂය ගොඩවෙල්ලා ලෙස හඳුනාගෙන ඇති බවත් අක්කර දෙසීයයක පමණ පැතිරී ඇති මෙම දළඹු වර්ගය ශීඝ්‍රයෙන් පැතිර යෑමේ අවදානමකට ලක්ව ඇති බව බතලගොඩ වී පර්යේෂණ ආයතනයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ එස්.ආර්. සරත්චන්ද්‍ර මහතා හඳුනාගෙන ඇත.

මෙලෙස පැතිරී යන ගොඩවෙල්ල දළඹු විශේෂය ස්වභාවික පරිසරයේ ගැවැසෙන දළඹු විශේෂයක් බවත් වගාවට හානි කිරීම දක්වා ව්‍යාප්ත වී ඇතැයි පර්යේෂණවලදී තහවුරු වූ බව බතලගොඩ වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය කළ පර්යේෂණවලදී තහවුරු වී තිබේ.

වී වගාව දිනපතා පරික්ෂා කිරීම, දළඹු හානිය දුටු මුල් අවස්ථාවේදීම පාලනයට  පියවර ගැනීම පිළිබඳව බතලගොඩ වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ) එස්.ආර්. සරත්චන්ද්‍ර කේෂේත්‍රයේ කළ පරික්ෂාවේදී ගොවීන් දැනුවත් කර තිබේ.

ඒකාබද්ධ පළිබෝධ කළමනාකරණ ක්‍රමවේද/ නිර්දේශිත පළිබෝධ නාශක භාවිතය පිළිබඳවද ගොවීන් දැනුවත් කළේය. දැනට වෙළෙඳපොළේ පළිබෝධ නාශක හිඟයක් පවතින බැවින් විසඳුමක් ලෙස පළිබෝධ නාශක සමාගම් සතුව ඇති නිර්දේශිත පළිබෝධ නාශක මිනිපේ 3 සහ 4 ප්‍රදේශවලට වහාම නිකුත් කිරීමට අදාළ සමාගම දැනුවත් කිරීමටද කෘෂි බලධාරීන් පියවර ගෙන ඇත.

මෙම අවස්ථාවට හසලක අන්තර් පළාත් සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ දිසානායක, විෂය භාර නිලධාරි (වී) චාමර ද සිල්වා නිලධාරීහුද සහභාගි වූහ.

උකුවෙල – ප්‍රියන්ත පොල්වත්ත