පාර හැදිල්ල ඇනහිටීමෙන් රත්තොට-රිවස්ටන් ගමන අවදානම්

0
36

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක ඒකාබද්ධ මාර්ග ආයෝජන වැඩසටහන යටතේ සහ මාර්ග කිලෝමීටර් ලක්ෂයේ වැඩසටහන යටතේ රත්තොට මඩකුඹුර, උඩතැන්න, රිවෙස්ටන් කෙටි මාර්ගය සංවර්ධන අතරමඟ ඇනහිටීම නිසා ජනතා අප්‍රසාදයක් මතුව ඇතැයි ගම්වාසීන් පවසයි.

අවස්ථා දෙකකදී මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා රජයේ මුදල් වියදම් කර ඇතත් මේ වන විට මෙම මාර්ගයේ පයින්වත් ගමන් කිරීමට නොහැකිව, වාහන ගමනාගමනයටද මේ වන විට නතර වී ඇත.

අවදානම් සහිත මාර්ගයක් වුවත් ජනතාව ගැන නොසිතා මාර්ගය ඩෝසර් කර තිබීම හා තැනින් තැන ගල් අතුරා තිබීමත් නිසා පයින්වත් ගමන් කිරීමට නොහැකිව ඇති අතර වගකිව යුතු කිසිදු රජයේ ආයතනයක් හෝ කොන්ත්‍රාත්කරුවකු ඉදිරිපත් නොවීමෙන් විශාල මුදලක් අපතේ ගොස් ඇති බවත්  ගම්වාසීන් කබලෙන් ළිපට වැටී ඇති බවත් රත්තොට ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රි අතුල වික්‍රමනායක මහතා පවසයි.

පවුල් 500කට ආසන්න පිරිසක් මෙම මාවතේ ගමන් ගන්නා අතර රත්තොට සිට රිවස්ටන් ප්‍රධාන මාර්ගයට අමතරව කෙටි මාර්ගයක් ලෙසින් මෙම මාර්ගය පවතින බව මන්ත්‍රිවරයා සඳහන් කළේය.

මාතලේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ විධායක ඉන්ජිනේරුවරියගෙන් කළ විමසීමේදී සඳහන් කළේ ඉදිරියේදී මෙම මාර්ගය සකස් කරන බවයි.

උකුවෙල – ප්‍රියන්ත පොල්වත්ත