අද පැය 2යි විනාඩි 15ක විදුලි කප්පාදුවක්

0
331

අද (ජූනි 6) දිනයේදී පැය 2යි විනාඩි 15ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.

එහි සභාපති ජනක රත්නායක මහතා සඳහන් කළේ, අද සිට ජූනි 12 වන දා දක්වා විදුලි කප්පාදු කිරීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇති බව ය.

ඒ අනුව, අද සිට ජූනි 10 වන දා පැය 2යි විනාඩි 15ක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කෙරෙනු ඇති බව ඔහු සඳහන් කළේ ය.

එමෙන් ම ජූනි 11 වන දා සහ ජූනි 12 වන දා පැයක කාලයක් විදුලිය කප්පාදු කිරීමට නියමිත බව ජනක රත්නායක මහතා වැඩිදුරට ත් පැවසීය.