මෙවර උසස් පෙළ විභාගය පැවත්වෙන දිනය වෙනස් වෙයි

0
3904

අගෝස්තු මාසයේ පැවත්වීමට නියමිත අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගය සහ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ඔක්තෝබර් සහ නොවැම්බර් මාසවල පැවත්වීමට සැලසුම් කරගෙන යන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පවසයි.

“අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා 2023 වර්ෂය ආරම්භ වීමට මත්තෙන් 2022 දෙසැම්බර් මාසයේ, 22 හා 23 දක්වා පාසල් දින පැවත්වීමට ඉඩ තියෙනවා බොහෝ දුරට.එම කාල සීමාව තුළ අපි අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ සියලු පාර්ශව සමග සාකච්ඡා කරලා දරුවන්ට පාසල් දින ගණන උපරිමයෙන් ලබා දීලා 2022 වසරේ තිබෙන විෂය නිර්දේශයන් ආවරණය කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පසුබිම පාසල් තුළ නිර්මාණය කරන්න.”

මේ අතර ලබන වසර සඳහා අවශ්‍ය පෙළ පොත් මුද්‍රණය සහ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට අවශ්‍ය කඩදාසි සහ අනෙකුත් ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීම සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් සහ මෙරටට ලැබී ඇති ණය පහසුකම් යටතේ මුදල් ලබා ගැනීමට ඇස්තමේන්තු සකස් කර අදාළ ආයතනවලට යොමු කර ඇති බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරට ත් සඳහන් කළේ ය.