ගෑස් ඉල්ලා හැටන් – පුලියාවත්ත නගරයේ අලෙවි නියෝජිතයන් හා පාරිභෝගිකයෝ වීදි බසිති

0
104

හැටන්, දික්ඔය – පුලියාවත්ත නගරයේ ලිට්‍රෝ ගෑස් අලෙවි නියෝජිතයන් සහ ගෑස් පාරිභෝගිකයන් පිරිසක් අද (ජූනි 3) එම නගර මධ්‍යයෙන් මාර්ගය හිස් ගෑස් සිලින්ඩර් තබා අවහිර කරමින් උද්ඝෝෂණයක් ආරම්භ කර තිබේ.

පුලියාවත්ත ප්‍රදේශයේ ගෑස් අලෙවි සල් හතරක් ඇති බව ත් එම අලෙවි සල් වෙත මාස හතරකින් පමණ ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩර් ලබා නොදුන් බව ත් අලෙවි නියෝජිතයින් සහ ගෑස් පාරිභෝගිකයෝ පවසති.

පුලියාවත්ත නගරයට ආසන්නයේ ම පිහිටි හැටන් – දික්ඔය නගරයේ පිහිටි ලිට්‍රෝ ගැස් අලෙවි නියෝජිතයාගෙන් ගෘහස්ත ගැස් සිලින්ඩරයක් ලබා ගැනීමට යාමේදී පදිංචි නගරයේ අලෙවි නියෝජිතයාගෙන් ගෑස් ලබා ගන්නා ලෙස පවසා ගෑස් සිලින්ඩර් ලබා නොදීම හේතුවෙන් තමන් සිව් මසක් තිස්සේ දැඩි පීඩාවට පත් වී ඇතැයි හැටන් – පුලියාවත්ත ප්‍රදේශයේ ගෑස් පාරිභෝගිකයෝ පවසති.

පුලියාවත්ත නගර මධ්‍යයෙන් ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිර කිරීම නිසා හැටන් – සාංචිමලේ , හැටන් – බගවන්තලාව විකල්ප මාර්ගයේ ගමනා ගමනය සම්පුර්ණයෙන් ම ඇණ හිට තිබිණි.

  • රංජිත් රාජපක්ෂ – හැටන්