ආදායම් බදු ඇතුළු නව බදු සංශෝධන ඔබට බලපාන්නේ මෙහෙමයි

1
1701

කඩිනමින් සහ ආසන්න කාලීනව හඳුන්වා දීමට යෝජිත බදු සංශෝධන පිළිබඳව අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය ඒකකය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන් කළේ, ඒ අනුව එකතු කළ අගය මත බද්ද (VAT) සියයට 8 සිට සියයට 12 දක්වා වැඩි කිරීමට යෝජනා කර ඇත.

තව ද විදුලි සංදේශ බද්ද 11.25% සිට 15% දක්වා වැඩි කිරීමට ද යෝජනා කර තිබේ.

ඒ අනුව, එම බදු සංශෝධන වහා ම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත ය.

වැට් බදු සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තු අනුමැතියට යටත්ව ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර විදුලි සංදේශ බදු පනත සංශෝධනයට යටත්ව විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව විසින් ලිපියක් නිකුත් කරනු ලබන බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය පැවසීය.

මීට අමතරව 2022 ඔක්තෝබර් 1 වන දා සිට සහ 2023 වසරේ අප්‍රේල් 1 වන දා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත ක්‍රියාමාර්ග කිහිපයක් ද ප්‍රකාශයට පත් පත් කර තිබේ.

එමගින් ඔක්තෝබර් 1 වන දා සිට පුද්ගල ආදායම් බදු සහනය රු. මිලියන 3 සිට රුපියල් මිලියන 1.8ක් දක්වා පහත දැමීමට යෝජනා කර ඇත.

ඒ අනුව, මාසික ආදායම රු. 150,000ක් හෝ ඊට වැඩි අදායමක් ලබන පුද්ගලයින් ඊට ඇතුළත් වේ.

2017 අංක 24 දරන දේශීය ආදායම් පනත සංශෝධනය කිරීම මගින් එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත ය.

තව ද බදු අය කළ හැකි ආදායම මත බදු කාණ්ඩ රු. මිලියන 3 සිට රු. මිලියන 1.2ක් දක්වා අඩු කිරීම සහ එක් එක් බදු කාණ්ඩයට සියයට 4 සිට සියයට 32 දක්වා බදු අනුපාත පැනවීමට ද යෝජනා කර ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය ඒකකය නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරට ත් සඳහන් වේ.

සම්පූර්ණ නිවේදනය පහතින් දැක්වේ…

1 COMMENT

  1. ආදායම් බදු පනවන එකේ ඔය රාජ්‍ය සේවකයෝ 50%ක් ගෙදර යැව්වනම් නරකද, productivity එකක් නැති, මෙලෝ වැඩක් බැරි , කාලකන්නි පගා පප්පො .මේ රටට දේශපාලකයන් වගේම මුනුත් හෙනේට ඉන්නවා.

Comments are closed.