සියලුම පීනස් රෝග  දුරින් දුරු කරන  පුරාණ වෙද  පොත්වල එන  ප්‍රතිකාර කිහිපයක්

0
221

පීනස නිසා දුක් විඳින බොහෝ දෙනා සිටින්නට පුළුවන. ඒ බොහෝ අයට නිසි ප්‍රතිකාර නොලැබීමෙන් සදාකල් දුකට වැටී මහත් පීඩාවනට පත් වෙති. පීනස් වර්ග කිහිපයක් තිබෙන අතර ඒවායෙහි ස්වභාවය අනුව විවිධ වෙයි.

තිත්තිර පීනස් ලක්ෂණ නම් නාහෙන් හැමවිටම සොටු වැගිරීමයි. කැසි උද්දාස අල්ලයි. ළපැත්ත රිදුම් දෙයි. ඇඟේ ගෙඩි ද හට ගනියි. පුරත්තිස පීනසට අනුව ලේ මුසුව නාසයෙන් ගලයි. නාසය කකියයි. ඇස් දෙකද රතු වෙයි. නාහේ ඉදිමී තිබෙයි. උගුරේ කරමල කසන්නට ගනියි. කුරුලෑ ඇතිවෙයි. නාසයේ සොටු දියර ගලන අතර එය හරස්ව ඇසිරෙයි.

ඇතැමුනට කටින් දුගඳ හමයි. තමන්ගේම සොටු දියර අධික දුර්ගන්ධවත් වෙයි. කන් දෙක අගුල් වැටෙයි. ගල් පීනස තිබෙන අයට රාත්‍රියේදී කිඹුහුන් බොහෝ එයි. දහවලට වාඟු වෙයි. නාහෙන් හොටු දිය කටට එයි. අර්බුද පීනසට අනුව කොයිවෙලෙත් සොටු හා ලේ සාරේ යයි. ඉස්මුදුන කැක්කුම් අල්ලයි. නාසයෙන් වැගිරෙන දිය ඝනවී නම් බෙලසුල් ඇත්නම් මූණ, නාස, කඩුවී ඇත්නම් සෙලෙස්මා ප්‍රතිශ්‍යාවයි.

පීනසට පුරාණ වෙද පොත්වල අත් බෙහෙත් බොහොමයක් ඇත. විශේෂයෙන් පීනසට සිඩිගුරු, තුන් කළඳක් ගෙන චූර්ණකොට කස පැන් දිය පතක් එක්ව පානය කරනු. පීනස දුරුවෙයි. මීට සිද්ධිගුරු කසා චූර්ණ කර කහ පැහ දියෙන් දෙනු. දුෂ්ථ පීනස දුරුවෙයි.

මීට ත්‍රිවර්ග කපුරු, නිකුල්, එනසාල්, දෙව්දුරු, තිකුළු, කොකුම්සිවිය මුල් යන මේවා චූර්ණය කසපැන් දියෙන් හෝ හකුරෙන් හෝ දෙනු. නාසා රෝග කාෂ්ට පීනස දුරුවී ප්‍රතිශත ගුණවෙයි.

පීනසට කසායක් මෙසේය. මුකුණුවැන්න කකාල කසායෙහි මිරිස් සුනුලා දෙනු. පීනස දුරුවෙයි. මීට සිඩිඟුරු හෙළලූනු ‍ෙදාළොස් කළඳක් ගෙන අට එකට. කකාරා දෙනු. පීනස් වාත ගුණවෙයි. මීට නිකුළු කසාය අට එකට සිඳ දෙනු. පීනස හා සර්වප්‍රතිශ්‍යා ගුණවෙයි. මීට නෙල්ලි අරළු, වගපුල් සිවිය, සිඩිඟුරු කකාල කසාය දෙනු. පීනස දුර්ගන්ධ සෝපසුල අග්නි මන්දා දී පීනස් රෝග දුරුවෙයි.

පීනසට දුම්පන්දුද තිබේ. සාදිලිංගං, කහ, පොල්පලා මේවා දුම්පන්දුව තනා නාසේට දුම් උරනු. අසාද්ද පීනස ගුණවෙයි. මීට එනසාල් කොල්ලන් කොළ, කුරුඳුපොතු, නාමල් රේණු මෙය සම භාග ගෙන වියළා පොඩිකොට කබලකට අඟුරුගෙන එහිලා පොල්කටුවකින් වසා එයින් නැඟි දුම් නාසයට උරනු. පීනස් වාත දුරුවෙයි. මීට තිප්පිලි, කළුදුරු පොඩි කොට කබලකට අඟුරු ගෙන එහිලා පොල්කටුවකින් වසා එයින් නැඟි දුම් නාසයට උරනු. පීනස දුරුවෙයි.

පුරාණ වෙද පොත්වල එන මේ අත්බෙහෙත් ඔබට අවශ්‍ය පරිදි පළපුරුදු වෛද්‍යාචාර්යවරයකුගේ උපදෙස් මත භාවිතය කරන්නේ නම් මැනවි.

වෙද්‍යාමෘතය ඇසුරෙනි

සුභානි එම්. ආරච්චිගේ