ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 2ක් පරිත්‍යාග කරයි

0
210

අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ මිල දී ගැනීම සඳහා මෙරට සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට ආධාර කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 2ක් පරිත්‍යාග කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව, රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලට ඩොලර් මිලියනයක් සහ ජාතික පිළිකා රෝහලට ඩොලර් මිලියනයක් පරිත්‍යාග කරන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පැවසීය.

ආධාරවල හදිසි අවශ්‍යතාව සැලකිල්ලට ගෙන එම මුදල් වහා ම අදාළ ආයතනවල නිලධාරීන් වෙත පරිත්‍යාග කිරීමට නියමිත ය.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සඳහන් කළේ, ඊයේ (මැයි 24) රැස්වූ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විධායක කමිටුව මෙම පරිත්‍යාගය අනුමත කළ බව ය.