හදිසි නීතියට හදිසියේ වුණු දේ

0
647

රටේ පැවති අර්බුදකාරී තත්ත්වය හේතුවෙන් පසුගිය දා පැන වූ හදිසි නීතිය ඊයේ (මැයි 20) මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් පසු අහෝසි වී තිබේ.

මැයි මස 6 වන දින ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් මගින් හදිසි නීති තත්ත්වය රට තුළ පනවනු ලැබීය.

හදිසි නීතිය පනවා එය බලාත්මක කිරීම පාර්ලිමේන්තුවට පැවරී ඇති අතර ඒ සඳහා එම නීතිය පනවා දින 14ක් තුළ එය පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය සඳහා ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.

කෙසේ වෙතත්, එය එලෙස පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් නොකර දින 14 ඉක්මවා යාම හේතුවෙන් එය මෙලෙස අහෝසි වී ඇත.