වංචනික ලෙස ඉන්ධන ගබඩා කර අලෙවි කරන පුද්ගලයින් සොයා දිවයින පුරා මෙහෙයුම්

0
197

වංචනික ලෙස ඉන්ධන ගබඩා කර අලෙවි කරන පුද්ගලයින් සොයා හෙට (මැයි 21) දිවයින පුරා විශේෂ වැටලීම් සිදුකරන බව පොලිසිය පවසයි.

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නිහාල් තල්දූව මහතා ප්‍රකාශ කළේ, ඒ අනුව අනවසර ලෙස ඉන්ධන ගබඩා කර ගනිමින් නැවත විකිණීම සිදුකරන පුද්ගලයින් සොයා එම වැටලීම් සිදු කරන බව ය.

ඒ අනුව, හෙට සිට අදාළ පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගන්නා බව ඔහු වැඩිදුරට ත් පැවසීය.