ඇමතිකම් භාර ගත් හරින්ට සහ මනූෂට සජබ කරපු දේ

4
977

අමාත්‍ය ධූර භාර ගත් හරින් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ සහ මනූෂ නානායක්කාර මහතාගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය අත්හිටුවීමට සමගි ජන බලවේගය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව, ඊට අදාළ ලිපි ඔවුන් දෙදෙනා වෙත යොමු කර ඇත.

මනූෂ නානායක්කාර මහතා කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය ධූරයේ ත් හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍ය ධූරයේ ත් අද (මැයි 20) පෙරවරුවේ දිවුරුම් දුන්හ.

4 COMMENTS

Comments are closed.