ශ්‍රී ලංකාවේ ඖෂධ හිඟය නැති කරන්න ජපානයෙන් කඩිනම් ආධාර

0
394

ශ්‍රී ලංකාවට කඩිනමින් අවශ්‍ය වී ඇති අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ සැපයීම සඳහා ජපානය අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1.5ක් UNICEF ආයතනයට ලබා දී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජපාන තානාපති කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ, ජපානය ලබා දෙන මුදලින් ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍ය ඖෂධ මිල දී ගෙන සැපයීමට UNICEF ආයතනය පියවර ගනු ඇති බව ය.

මෙම ඖෂධ සැපයීම හරහා ශ්‍රී ලාංකිකයින් මිලියන 1.2කට සහන සැලසෙන අතර ඒ අතර ගර්භණී මව්වරුන් 53,000ක් සහ දරුවන් 122,000ක් වන බව ද අදාළ නිවේදනයේ දැක්වේ.

මෙම වැඩපිළිවෙළ හරහා මාස දෙකක කාලයක් තුළ අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ වර්ග 25ක් ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වනු ඇත.