2022 සාමාන්‍ය පෙළ  විභාගයට  පිටත්වීමට  සුබ නැකැත්

0
263

දයාබර දුවේ පුතේ, මෙවර 2022 අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන ඔබට එය ජයග්‍රහණය කිරීමට ශක්තිය ධෛර්යය වාසනාව ලැබේවා යන්න ප්‍රථමයෙන්ම ප්‍රාර්ථනා කරමු.

ඒ සඳහා ජේ‍යාතිෂ විෂයෙන් එය විශ්වාස කරන ඔබට යම් ප්‍රමාණයකින් ශක්තියක් දෙන්න තමයි මේ වෑයම. ඒ සඳහා පහත සඳහන් කර ඇති ඔබ විභාගයට පිටත්වීමේදී අනුගමනය කළ යුතු වේලාවන් සහ සුබ දිශාවන්ද අනුගමනය කරන්න.

ඊට අමතරව පහත සඳහන් වත් පිළිවෙත් කිරීම තුළින් ද ඔබට යම් ශක්තියක් ලැබෙන බව මාගේ විශ්වාසයයි.

මේ සඳහා  විභාගයට සූදානම් වන සියලු සිසුනට ප්‍රථම දින වගේම සියලුම දිනයන්හි පෙරවරු පහට ප්‍රථම අවදි වීම ඉතාමත් වැදගත්.

ප්‍රථමයෙන්ම නිදි යහනේ සිටම විනාඩි තුනක වේලාවක් අද දින මා මුහුණ දෙන්නා වූ විභාග කටයුතු ජය ගැනීමට ශක්තිය, වාසනාව, ධෛර්යය, ඥානය ලැබේවා යන්න ප්‍රාර්ථනා කොට එය ධනාත්මක සිතිවිල්ලක් ලෙස විශ්ව ශක්තියට මුදා හරින්න.

ඉන්පසු පිරිසුදු වී තෙරුවන් නමැද, නත්ථී මේ සරණං අඤ්ඤං…යන ගාථාව පළමුව බුද්ධෝ ද, දෙවනුව ධම්මෝ ද… තෙවැනුව සංඝෝද යනුවෙන් සජ්ජායනා කරන්න.

පසුව විභාගය සඳහා පිටත්ව යන වේලාවට මවුපියන් නමැද ආශීර්වාද ලබා අප සඳහන් කරන මේ සුබ වේලාවන් සහ සුබ දිශාවන් අනුගමනය කොට දකුණු පය පෙරට තබා ජයෝ මුනින්දස්ස සුබෝධි මූලේ… යන ගාථාව සජ්¿ධායනා කරමින් පිටත්වන්න.

ජයෝ මුනින්දස්ස සුබෝධි මූලේ

අහෝසි මාරස්ස පරාජ යෝහි

උග්ඝෝස යුං දේව ගණාපසන්නා

ඒතේන සච්චේන ජයස්සු මයිහං

ඒතේන සච්චේන ජයස්සු තුයිහං

ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු

ජය ශ්‍රී  බෝධීන් වහන්සේගේ බලයෙන් සියලු සත්ත්වයන්ට ආරක්ෂාව ලැබේවා!

දරුවා පිටත් වන මඟට ඔහුට වඩා ආදරේ කරන මව, පියා, වැඩිහිටියකු ඉදිරිපසට සුදු මල් දැමූ ජල වීදුරුවක් රැගෙන පැමිණ ඒ එන මඟ සුබ පෙර නිමිත්තක් වශයෙන් මුණගැසෙන්න ආශීර්වාද කරන්න.

ජේ‍යාතිෂ හා වාස්තු විද්‍යා උපදේශක

කළුතර – සංජීව කුමාර රංගල්ලන

0777-184790/ 077-3207484