සිහින පලාපල

0
129

බුදුවරුන්, දේවතාවුන් වහන්සේලා සහ රහතන් වහන්සේලා සිහිනෙන් දැකීම.

දෙලොව යහපත උදෙසා උතුම් පෙරපින් බලයෙන් ශාසනික පින් දහම්වලට ඇපකැප වීමේ භාග්‍ය උදාවීමක් පෙන්නුම් කරයි. සිතේ අදහස් වේගයෙන් ඉෂ්ට වේ.

ඔරලෝසු දැකීම.

කාගෙත් සහයෝගයෙන් අදහස් සඵල වීම.

දත් සෙලවී ගැලවී වැටීම.

කරදර විපත් හා බියජනක මරණ.

හිසේ උකුණන් හට ගැනීම.

තම දරු සම්පතට අමතරව නෑනාටද දරු සම්පතක් ඇති වීම.

අලුයම පාසල් යනු දැකීම.

ඉහළ රැකියාවක් හෝ උසස් වීමක් මසක් ඇතුළත ලැබීම

ප්‍රවීණ සිහින පලාපල

විශ්ලේෂක

පී.කේ. ගුණසිංහ

0784522622