සිරකරුවන්  101කට ගෙදර ගිහින් එන්න වරම්

0
207

බන්ධනාගාර 17ක් තුළ යහපත් කල් ක්‍රියාවෙන් ගතකළ සිරකරුවන් 101 දෙනකුට හෙට (20දා) නිවාස නිවාඩු ලබාදීමට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබේ.

බන්ධනාගාර තුළ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන ආගමික, අධ්‍යාපනික වෘත්තීය පුහුණු ඇතුළු බන්ධනාගාර පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාවලියට දායකවූ යහපත් කල් ක්‍රියාවෙන් ගතකළ සිරකරුවන් 101 දෙනකුට එසේ නිවාස නිවාඩු ලබාදීමට නියමිතය.

මෙම සිරකරුවන්ට මාස 6ට වරක් දින 7 දින 10 හා දින 14 බැගින් තෙවරක් නිවාඩු ලබාදෙන බවද  බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කොමසාරිස් (පාලන) චන්දන ඒකනායක මහතා පැවැසීය.

එසේ නිවාඩු ගොස් යහපත්ව හා ඵලදායී ලෙස සිය ඥාතීන් සමඟ එම කාලය ගත කර නැවත බන්ධනාගාරය වෙත පැමිණෙන සිරකරුවන් බන්ධනාගාර බලපත්‍ර මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කර ඔවුන්ව නිදහස් කර හැරීමට පියවර ගන්නා බවද ඒකනායක මහතා පැවැසීය.

දීර්ඝ කාලයක් බන්ධනාගාරගතව සිටි සිරකරුවන් සඳහා මෙම නිවාස නිවාඩු ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බවද ඔවුන් පදිංචි ප්‍රදේශයන්හි පොලිසිය, පන්සල, ග්‍රාමනිලධාරි හා වින්දිත පාර්ශ්වයන්ගෙන් වාර්තාවක් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව එම සිරකරුවන්ට එසේ නිවාස නිවාඩු ලබාදුන් බවද ඒකනායක මහතා වැඩිදුරටත් පැවැසීය.

කුමුදු උපුල් ශාන්ත