විභාග ජය ගෙනෙන බලගතු මන්ත්‍රයක්

0
58

මන්ත්‍රය

ඕං නමෝ ශ්‍රී  වල්ලභ දේසේ ශ්‍රී  වල්ලභ කුමාරයාට සිව් සැටක් ශිල්ප විද්‍යා නිපුණ කරදුන් ආඥාවෙන් ආනුභාවෙන් අදත් (නම) මොහුගේ / මාගේ මුඛ තුළ ඉඩ හැඩී හඬ ගොළු බිහිරී ඉඩ හැරී සරස්වතී අම්මේ වර වර ඒස්වාහා–

ක්‍රමය

තරග විභාග ජය ගැනීමට මෙන්ම මතක ශක්තිය ඇති වී කට පාඩම් හිටීමට ඉඟිනි ඇට කුඩු කළං 1, සුදු හඳුන් කුඩු කළං 01යි. ගෙන තැඹිලි ගෙඩියක් කපා එයට දමා ඉහත සඳහන් මන්ත්‍රයෙන් 108 වර මතුරා රාත්‍රියේ පින්නේ තබා උදෑසන හිස්බඩ පානය කරනු. දින 07ක් නොකඩවා පිරිසුදු වතුර වීදුරුවක් ගෙන 51 වර මතුරා හිස් බඩ පානය කිරීමද යහපත් ප්‍රතිඵල ගෙනදේය.

නොයිඳුල් රන් තැඹිලි තෙල් ගෙන මල් බුලත් අසුන සාදා සරස්වතී දිෂ්ටියෙන් දිෂ්ටි කර ඉහත මන්ත්‍රයෙන් 1008 වර මතුරා ප්‍රාණ, දිෂ්ටි, සිද්ධි, පුට, පලිප්පු මන්ත්‍රවලින් නිම කරවා බෝධි පූජාවක් පවත්වා ගණ දෙවිඳුට සරස්වතී දෙවඟනට පින් අනුමෝදන් කර කුඩා සුරයක දා ගෙල පලඳිනු. මතක ශක්තිය, බුද්ධි වර්ධනය ඇති වී තරග විභාගවලින් ජය අත්වේ. ගව මස්, උෟරු මස් කෑමෙන් වළකින්න. දිනපතා හැකිනම් ගොටුකොළ ආහාරයට ගන්න. තුනුරුවන් වැඳ යහපත් ලෙස කටයුතු කරන්න. ජය ලැබේ.

පාරම්පරික යන්ත්‍ර මන්ත්‍රවේදී,

එච්. විජිත කුමාර සිංදුරගේ කපු මහතා

මහ භද්‍රකාලී දේවාලය අගලවත්ත

077-6207052 – 0786180643