රන්-රිදී මිලට ගන්නා මීගමු වෙළෙඳසලක ගින්නක්

0
60

හදිසියේ ඇතිවූ විදුලි කාන්දුවක් හේතුවෙන් මීගමුව කෙළින් වීදියේ රත්රන් රිදී තබක්ක මිලදී ගන්නා ස්ථානයක් 17 වැනිදා ගිනිගෙන ඇතැයි මීගමුව පොලිසිය පවසයි.

මීගමුව මහනගර සභාවට අයත් ගිනි නිවන රථ පැමිණ පොලිසියේ සහාය ඇතිව ගින්න මැඬපවත්වා ඇත. මේ නිසා සිදුවීමට ගිය විශාල විනාශයක් මඟහරවා ගැනීමට හැකි විය. මෙතෙක් අලාභය ගණන් බලා නැත. සිද්ධිය සම්බන්ධව මීගමුව පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්‍ෂණ මෙහෙයවයි.

මීගමුව – නිමන්ති ප්‍රනාන්දු