“බස් දුවන්න ඩීසල් නෑ” – බස් ගැමුණු

0
379

ඩීසල් නොමැතිවීමේ හේතුව මත දිවයින පුරා බස් රථ ධාවනය සියයට 10ක් දක්වා අඩු කිරීමට සිදුවෙන බව ලංකා පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න මහතා පැවසීය.

තවදුරට ත් ඉන්ධන නොමැති වුවහොත් සම්පූර්ණයෙන් ම බස් රථ ධාවනයෙන් ඉවත්වීමට සිදුවනු ඇති බව ද හෙතෙම සඳහන් කළේ ය.

ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සභාපති කිංස්ලි රණවක මහතා ලංගම බස් රථ ධාවනය සාමාන්‍ය පරිදි සිදු කිරීමට හැකියාව පවතින බව පැවැසීය.

ඉදිරි දින කිහිපයේ ලංගම බස් රථ ධාවනයට අවශ්‍ය ඩීසල් සංචිත ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් ඩිපෝ තුළ පවතින බව ද හෙතෙම සඳහන් කළේ ය.