පොහොර අර්බුදය විසඳන්න ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට දුන් සහතිකය

0
580

මෙවර යල කන්නය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍ය පොහොර ලබා දීමට ඉන්දියාව සහතික වී තිබේ.

ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් මිලින්ද මොරගොඩ මහතා විසින් ඉන්දීය නිලධාරීන් හමුවී කරන ලද සාකච්ඡාවකදී එම සහතිකය ලබා දී ඇතැයි ‘ද හින්දු’ පුවත්පත වාර්තා කර ඇත.

මිලින්ද මොරගොඩ මහතා ඉන්දීය පොහොර දෙපාර්තමේන්තුවේ ලේකම් ශ්‍රී රාජේෂ් කුමාර් චතුර්වේදී මහතා හමුවී යල කන්නය සඳහා යූරියා මෙට්‍රික්ටොන් 65,000ක් ලබා දීමට ගත් තීරණය පිළිබඳව සිය ස්තුතිය පළ කර ඇතැයි එම වාර්තා සඳහන් කර තිබේ.

‘ද හින්දු’ පුවත්පත වාර්තා කළේ, ආර්ථික අර්බුදයකින් පීඩා විඳින ශ්‍රී ලංකා රජය අදාළ පොහොර තොගය සඳහා ගෙවීම් කරන ආකාරය කෙසේ ද යන්න තවමත් අපැහැදිලි බව ය.

නේපාලයට පසුව පොහොර සැපයීම සඳහා ඉන්දියාවේ සහතිකය ලැබූ දෙවන රට ශ්‍රී ලංකාව බව එම වාර්තා වැඩිදුරට ත් පෙන්වා දී ඇත.