පෞද්ගලික සමාගමක් ඊශ්‍රායලය සමඟ ඩ්‍රෝන ව්‍යාපෘතියක් අරඹයි

0
39

ඩ්‍රෝන යානා වානිජ මට්ටමින් ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිත කිරීම සඳහා ආයෝජන කිරීමට ශ්‍රී ලාංකික සමාගමක් ඉදිරිපත්ව සිටී. නිරීක්ෂණය, අනතුරුදායක තත්ත්ව වාර්තා කිරීම, ගුවන් සිතියම්, සමීක්ෂණ හා තත්ත්ව වාර්තා ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක් අලළා සේවා සපයන ව්‍යාපාරයක් වශයෙන් ආරම්භ කරනු ඇති බව සඳහන්ය. එම්.එම්.බී.එල්. පාත්ෆයින්ඩර් සමූහ ව්‍යාපාරයට අයත් පාත්ෆයින්ඩර් කැපිටල් සමාගම වාණිජ ඩ්‍රෝන භාවිත කිරීම සඳහා සැලසුම් සකස් කර ඇති අතර ලෝකයේ ප්‍රකට ඩ්‍රෝන ආයෝජන සමාගමක් වන ඊශ්‍රායලයේ ඒයාරොබොටික් සමාගම සමඟ ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘතියක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වන බව දැක්වේ.

ව්‍යාපාර මෙහෙයවීම සඳහා අවශ්‍ය කරන නීත්‍යනුකූල කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය සමඟ සාකච්ඡා අරඹා ඇති අතර දැනට ඩ්‍රෝන යානා පහසුකම් භාවිත කරන මෙරට ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණයක් සහිතව තාක්ෂණය හුවමාරු කර ගැනීමටද මෙම ආයෝජනයෙන් අපේක්ෂා කෙරේ. එම්.එම්.බී.එල්. පාත්ෆයින්ඩර් සමූහ ව්‍යාපාරය මෙරට පෞද්ගලික අංශයේ ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රයෙහිද මූලාරම්භක ආයෝජනයක් සහිත ප්‍රමුඛ සමාගමකි. ගොඩබිම හා ජලාශවලට ගොඩබෑ හැකි යානා සහිත සිනමන් එයාර් ගුවන් සේවාවද පවත්වාගෙන යන අතර එය නිශ්චිත ගමන්වාර සමඟ සංචාරක කර්මාන්තයට සේවා සපයයි. ඊශ්‍රායල් ඒයාරොබොටික් සමාගම දැනට කරගෙන යන මෙහෙයුම් ජාත්‍යන්තර තත්ත්ව සහතික සහිත අති නවීන ඩ්‍රෝන යාත්‍රා වන අතර සම්පූර්ණයෙන්ම දුරස්ථ පාලනයකින් ක්‍රියාත්මකය. කාර්මික, කෘෂිකාර්මික හා දුෂ්කර අවස්ථාවල සේවා සපයන අඩු වියදම් පද්ධතීන්ගෙන් සමන්විතය.

ගාමිණී සරත් ගොඩකන්ද