රනිල් අගමැති වීම ගැන බ්‍රිතාන්‍යයේ ප්‍රතිචාරය ‌

0
784

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලනික සහ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය ගොඩ නැගීම සඳහා ඉදිරි සති කිහිපය අතිශය තීරණාත්මක බව එක්සත් රාජධානිය පවසයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් නිවේදනය කළේ, ඒ සඳහා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රමුඛ ශ්‍රී ලංකා රජය දිරිමත් කරන බව ය.

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලනික සහ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය ගොඩ නැගීමේ අරමුණ වෙනුවෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රමුඛ නව රජය ක්‍රියා කළ යුතු බව ත්, ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවලට ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතු බව ත් එම නිවේදනයේ වැඩිදුරට ත් සඳහන් වේ.