අද ජනපති මන්දිරය වැටලීමේ තීරණයට මොක ද වුණේ?

0
730

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති ධූරයෙන් ඉවත් විය යුතු බවට බල කරමින් ජනාධිපති මන්දිරය වැටලීමට ගෙන තිබූ තීරණය අත්හිටුවීමට වෘත්තීය සමිති සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය පියවර ගෙන තිබේ.

එහි කැඳවුම්කරු වසන්ත සමරසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේ, ඇඳිරි නීතිය පැවැත්වෙන හෙයින් එම තීරණයට එළඹුණු බව ය.

කෙසේ වෙත ත්, ඔවුන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ජනාධිපති ධූරයෙන් ඉවත් වන ලෙසට ත්, අරගලකරුවන්ට පහර දුන් ‘මැරයින්’ වහා අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙසට ත් බල කරමින් ලිපි භාර දී තිබේ.‍

වසන්ත සමරසිංහ මහතා සඳහන් කළේ, අදාළ ලිපි ජනාධිපතිවරයාගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරයෙකු විසින් භාර ගනු ලැබූ බව ය.

අදාළ ලිපි පහතින්…