බැසිල් ගැන තීරණය කල් දමයි

0
706

දොම්පේ, මල්වාන, මාපිටිගම ප්‍රදේශයෙන් අක්කර 16ක් විශාල වූ ඉඩමක් මිලට ගෙන එහි සුවිසල් නිවසක් සහ නාන තටාකයක් ඉදිකර ගොවිපොළක් පවත්වාගෙන යමින් රජයේ මුදල් අවභාවිත කිරීමේ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයා විසින් අධිචෝදනා තුනක් යටතේ හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ සහ තිරුකුමාර් නඩේසන් යන විත්තිකරුවන් දෙදෙනාට විරුද්ධව පවරන ලද නඩුව තවදුරට ත් පවත්වාගෙන යන්නේ ද? නැද්ද? යන්න තීන්දුව ලබා දීම ජූනි මස 3 වන දාට කල් තබා තිබේ.

මහාධිකරණ විනිසුරු නිමල් රණවීර මහතා හමුවේ අද (මැයි 13) එම නඩුව තවදුරට ත් පවත්වාගෙන යන්නේ ද? නැද්ද? යන්න සම්බන්ධයෙන් තීන්දුව ලබා දීම සඳහා ගම්පහ මහාධිකරණයේදී එම නඩුව කැඳවූ අවස්ථාවෙන් අනතුරුව තීන්දුව ලබා දීම මෙලෙස කල් තබා ඇත.

පළමු විත්තිකාර බැසිල් රාජපක්ෂ රටේ පවතින අයහපත් වාතාවරණය මත මහාධිකරණය හමුවේ පෙනී නොසිටින බව නීතිඥවරුන් අධිකරණයට දැනුම් දී ඇත.

දෙවන විත්තිකාර තිරුකුමාර් නඩේසන් මහාධිකරණයට ඉදිරිපත් වීම සඳහා විදෙස්ගතව සිට පැමිණ ඇති බව ත් ඇති වූ අසනීප තත්ත්වයක් හේතුවෙන් අධිකරණය හමුවේ පෙනී නොසිටින බව ත් විත්තිකරු වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥ නියෝජනය මහාධිකරණය හමුවේ ප්‍රකාශ කර තිබේ.

පැමිණිල්ල වෙනුවෙන් රජයේ අධිනීතිඥ ක්‍රිසංකා ප්‍රනාන්දු මහත්මිය පෙනී සිට ඇති අතර විත්තිකරුවන් වෙනුවෙන් ජනාධිපති නීතිඥ කණ්ඩායම මහාධිකරණය හමුවේ පෙනී නොසිටි තිබේ.

ඉදිරිපත් වූ කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇති මහාධිකරණ විනිසුරු නිමල් රණවීර මහතා නඩුවේ තීන්දුව ලබා දීම ජූනි මස වන දා දක්වා කල් තබා ඇත.

ඒ අනුව, එදිනට (ජූනි 3) විත්තිකරුවන් දෙදෙනාව මහාධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට දෙපාර්ශ්වයේ ම නීතිඥයින් මහාධිකරණය හමුවේ එකඟතාව පළ කර තිබේ.