යෝෂිත රාජපක්ෂට අයත් යැයි කියන සිංහරාජයේ සුපිරි හෝටලයටත් ගිනි

0
69

සිංහරාජ කඳු පන්තියේ ගොන්ගල හේයස් වත්ත ආසන්නයේ පිහිටි හිටපු අගමැතිවරයාගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂට අයත් යැයි කියන හෝටල් සංකීර්ණයට 10දා පැමිණි 100ක පමණ කණ්ඩායමක් එය ගිනි තබා පහරදී සම්පූර්ණයෙන් විනාශ කර ඇත.

මේ හේතුවෙන් එම හෝටල් සංකීර්ණයේ කබානා 5ක් සහ තවත් ගොඩනැඟිලි 6ක් හා ගොඩනැඟිලි 11ක් ගිනි තබා තිබේ. කොළොන්න හා ඒ අවටින් පැමිණි පිරිස් මෙම හෝටලයට යන මාර්ගයේ පැමිණි වාහන නතර කර ගල් දමා මාර්ගය අවහිර කර තිබේ. පසුව ඔවුන් හෝටලය වෙත පයින් ගොස් ගිනි තැබීම කර ඇත. ගින්නෙන් හෝටලයේ තිබූ සියලු දේපළ සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී ගොස් ඇත.

කෙසේ වුවද මෙම හෝටලය වෙනත් පුද්ගලයකුගේ නමට ඇති එකක් බවද වාර්තා වේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් සහකාර පොලිස් අධිකාරි ලසන්ත දඩල්ල මහතා යටතේ කොළොන්න පොලිසිය

පරීක්ෂණ පවත්වයි.

ඇඹිලිපිටිය _ රූපසේන පත්තුව,

ඌරුබොක්ක _ අතාවුද පතිරණ