අරගලකරුවන්ට ගහන්න ආ මහින්ද කහඳගමට ලැබුණු අනපේක්ෂිත දඬුවම (VIDEO)

0
1872

සාමකාමී අරගලකරුවන්ට පහර දීම සඳහා පැමිණ සිටි බවට විශ්වාස කෙරෙන ස්වයං රැකියා නියුක්තිකයන්ගේ සම්මේලනයේ සභාපති මහින්ද කහඳගමගේට අනපේක්ෂිත සිදුවීමකට මුහුණ දීමට සිදුවිය.

එහිදී අරගලයේ නිරත පිරිස් මහින්ද කහඳගම අල්ලාගෙන ඔහුගේ ඇඳුම් ඉවත් කර යට ඇඳුම පමණක් ඉතිරි කළහ.

අද පෙරවරුවේ මහින්ද කහඳගම අරලිය ගහ මන්දිරයට ගොස් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමුවූ පොහොට්ටු ආධාරකරුවන් සමග සිටියේ ය.