අද රෑ 7 සිට ඇඳිරි නීතිය පැනවූ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය කියයි

0
245

ඇඳිරි නීතිය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව, මහජන ආරක්ෂක ආඥා පනතේ 16 වන වගන්තිය යටතේ වූ නියමයන්ට අනුකූලව අද (මැයි 9) රාත්‍රී 7.00 සිට හෙට (මැයි 10) උදෑසන 7.00 දක්වා බල පැවැත්වෙන පරිදි මුළු දිවයිනට ම ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පැවසීය.

බලය දෙනු ලබන නිලධාරියෙකු විසින් ප්‍රදානය කරන ලද ලිඛිත අවසර පත්‍රයක අධිකාරය යටතේ මිස පොදු මාර්ගයක, දුම්රිය මාර්ගයක, පොදු උද්‍යානයක, පොදු ක්‍රීඩා භූමියක හෝ වෙනත් පොදු භූමියක හෝ එම ප්‍රදේශවල මුහුදු වෙරළේ රැඳී සිටීමට කිසිවෙකුට අවසර නැතැයි එම අංශය අදාළ නිවේදනයේ වැඩිදුරට ත් සඳහන් කර ඇත.