සුව සැරිය වැටුණු හැටි හෙළි වෙයි

0
526

සුව සැරිය ගිලන් රථ සේවයේ පැවැත්මට දැඩි බලපෑමක් එල්ල වී ඇත්තේ, මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් ලබා දුන් රුපියල් මිලියන 80ක ප්‍රතිපාදනය රුපියල් මිලියන 30 දක්වා අඩු කිරීම බව හෙළි වී තිබේ.

අරමුදල් හිඟවීම නිසා සුව සැරිය ගිලන් රථ සේවය නතර වීමේ අවදානමක් පවතින බව ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා පසුගිය දා පාර්ලිමේන්තුවේදී ද හෙළි කළේ ය.

මේ සම්බන්ධව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමනගෙන් කළ විමසීමකදී ඔහු කියා සිටියේ, මේ සම්බන්ධව මුදල් අමාත්‍ය අලි සබ්‍රි සමග සාකච්ඡා කළ බව ය.

ප්‍රමාණවත් පරිදි මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබා දීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා එකඟ වූ බව ද හෙතෙම සඳහන් කළේ ය.

සුව සැරිය සතුව රුපියල් මිලියන 600ක අරමුදලක් ඇති බවත් එසේ වුව ද එම අරමුදල තිබියදී ම අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන සැපයීමට රජය තීරණය කර ඇති බව ත් හෙතෙම තවදුරට ත් කියා සිටියේ ය.