චීනයේ කොවිඩ් යළි හිස ඔසවයි: 2022 ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල 2023ට කල් දමයි

0
514

2022 ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල 2023 දක්වා කල් දැමීමට තීරණය කළ බව ආසියානු ඔලිම්පික් කවුන්සිලය පවසයි.

ඒ, චීනය තුළ යළිත් කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය ඉහළ යමින් පැවතීම හේතුවෙනි.

2022 ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල මේ වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේ 10 වන දා සිට 25 වන දා දක්වා චීනයේ හැංෂූ නගරයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබිණි.

ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ මෙවර පැවැත්වීමට නියමිත 19 වන ක්‍රීඩා උළෙල ලබන වසරේ පැවැත්වෙන දින වකවානු ඉදිරියේදී ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිත ය.