“මාව පත් කිරීම විපක්ෂයෙන් පත්තු වුණු වෙඩි මුරයක්”: අලුත්/පරණ නියෝජ්‍ය කතානායක කියයි (VIDEO)

0
280

තමන් නැවත ත් නියෝජ්‍ය කතානායක ධූරය සඳහා පත් වූයේ විපක්ෂයෙන් බව රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසයි.

ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ, අද (මැයි 5) යළි ත් නියෝජ්‍ය කතානායක ධූරයට තේරී පත්වීමෙන් අනතුරුව පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමිනි.

රට තුළ පවතින අර්බුදය විසඳීම සඳහා “විපක්ෂයෙන් පත්තු වුණු වෙඩි මුරයක්” ලෙස මෙම පත්වීම සලකන ලෙස ඔහු වැඩිදුරට ත් පැවසීය.

“මට අවශ්‍ය වුණා ශ්‍රී ලනිපය සහ අනෙකුත් ස්වාධීන වූ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම ගත්ත තීරණය තව ශක්තිමත් කරන්න.

ඒ නිසා තමයි මම ස්වාධීන වූ තනතුරක් වුණ ත් මම දරීමට සූදානම් වුණේ නැහැ. ආණ්ඩු පක්ෂය නම් කළ, ආණ්ඩු පක්ෂය ස්ථිර කළ තනතුරක් හැටියට. ඒ නිසයි මම ඉවත් වුණේ.

දැන් නැවත වතාවක් මගේ නම යෝජනා වීම පිළිබඳව ඊයේ වෙනකොට තිබුණු තත්ත්වය. විපක්ෂයේ සම්පූර්ණ එකමුතුවෙන් මාව යෝජනාවී ස්ථිර වෙන කතාවක් තමයි අද උදෑසන 10ට මෙතන එනකොට ත් තිබුණේ.

මට අවශ්‍ය වුණේ, විපක්ෂයේ ශක්තිය පෙන්වන බලවේගයක් බවට මේ අවස්ථාව පත් කරගන්න. මම මේක ඉතා අවංකව කියන්නේ. ඒක කාටවත් නැහැ කියන්න බැහැ. හැබැයි මම කනගාටුවෙනවා විපක්ෂය ඒ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනය නොගෙනීම පිළිබඳ මගේ බලවත් කණගාටුව ප්‍රකාශ කරනවා.

අද තත්ත්වය තව ත් ප්‍රබල කාරණයක් ලෙස සලකන්න. විපක්ෂයෙන් යෝජනා වෙලා, විපක්ෂයෙන් ස්ථිර වෙලා රංජිත් සියඹලාපිටිය නැවත ත් නියෝජ්‍ය කතානායක ධූරයට පත් වීම ඔබතුමාලා කල්පනා කර ගත යුත්තේ, මේ අර්බුද විසඳීම සඳහා පත්තුවුණු ප්‍රධාන වෙඩි මුරයක් හැටියට අද විපක්ෂයෙන් මා පත් වීම සලකන්න කියලා රජයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.”

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආණ්ඩුවේ සියලු තනතුරුවලින් ඉවත්වී ස්වාධීන වීමට තීරණය කළ පසු නියෝජ්‍ය කතානායක ධූරයෙන් ඉවත් වීමට රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා තීරණය කර තිබුණු අතර ඊට අදාළ ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ජනාධිපතිවරයා වෙත දෙවරක් යොමු කර තිබිණි.

කෙසේ වෙතත්, එය භාර ගැනීම ජනාධිපතිවරයා විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද අතර අනතුරව රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රකාශයක් කරමින් සඳහන් කර තිබුණේ, තමන් සිය ධූරයේ කටයුතු කරන්නේ අප්‍රේල් මාසය අවසන් වන තුරු පමණක් බව ය.

ඒ අනුව ඔහු, සිය ධූරයේ කටයුතු කිරීම අවසන් කරන බව අප්‍රේල් 30 වන දා මාධ්‍ය හමුවේ ප්‍රකාශ කළේ ය.

කෙසේ වතත්, ඊයේ (මැයි 4) කතානායකවරයා පාර්ලිමේන්තුව වෙත දැනුම් දුන්නේ, නියෝජ්‍ය කතානායක රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතාගේ ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ජනාධිපතිවරයා විසින් පිළිගනු ලැබ ඇති බව ය.