කොදෙව් සුදු පන්දුවේ නායකත්වය නිකලස් පූරන්ට

0
275

බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් එක්දින හා T20 ක්‍රිකට් කණ්ඩායම්වල නායකත්වයට නිකලස් පූරන්ට පිරිනමා තිබේ.

ඒ, කයිරන් පොලාර්ඩ් නායකත්වයෙන් ඉවත් වීම හේතුවෙනි.

34 හැවිරිදි කයිරන් පොලාර්ඩ් 2019 වසරේ සිට කොදෙව් එක්දින හා T20 ක්‍රිකට් කණ්ඩායම්වල නායකත්වය දැරීය.

නිකලස් පූරන් කොදෙව් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් එක්දින තරග 37ක් සහ T20 තරග 57ක් ක්‍රීඩා කර තිබේ.

කයිරන් පොලාර්ඩ්ගේ නායකත්වය යටතේ නිකලස් පූරන් උපනායකත්වය දැරූ අතර පොලාර්ඩ් ක්‍රීඩා නොකළ ඔස්ට්‍රේලියා T20 තරගාවලියේදී ඔහු කොදෙව් කණ්ඩායම මෙහෙයවීය.

26 හැවිරිදි නිකලස් පූරන් මේ වසරේ පැවැත්වෙන T20 ලෝක කුසලාන තරගාවලිය සහ 2023 වසරේ පැවැත්වෙන ලෝක කුසලාන එක්දින තරගාවලිය සඳහා කොදෙව් කණ්ඩායම මෙහෙයවනු ඇත.