පාර්ලිමේන්තුව අසල විරෝධතාවලට එරෙහිව පොලිසිය අධිකරණයෙන් කළ ඉල්ලීම ඉවතට

0
246

හෙට සහ අනිද්දා පාර්ලිමේන්තුව අසල විරෝධතා පැවැත්වීම වැළැක්වීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන්නැයි ඉල්ලා තලංගම පොලීසිය අධිකරණයෙන් කළ ඉල්ලීමක් අද ප්‍රතික්ෂේප කෙරිණි.

ඒ, කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසිනි.

කලහ කිරීම හෝ බාධකයක් ඉවත් කිරීමට අදාළව පොලිසිය අධිකරණය හමුවේ ඉදිරිපත් කළ කරුණු ප්‍රමාණවත් නොවන බව තීරණය කිරීමෙන් අනතුරුව කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත්වරයා එම ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කළේ ය.

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය සහ තවත් සංවිධාන ගණනාවක එකතුවෙන් හෙට දින පාර්ලිමේන්තුව අසල විරෝධතා මාලාවක් පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබිණි.