“මේ ආණ්ඩුව රුපියල් ට්‍රිලියන 3ක මුදල් අච්චු ගැහුවා”: රංජිත් සියඹලාපිටිය හෙළි කරයි

0
460

වත්මන් ආණ්ඩුව මෑතකදී රුපියල් කෝටි තුන් ලක්ෂයක මුදල් මුද්‍රණය කර ඇතැයි හිටපු නියෝජ්‍ය කතානායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා චෝදනා කළේ ය.

අද (මැයි 4) පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ය.

ඔහු පෙන්වා දුන්නේ, ඒ හේතුවෙන් මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව අධිඋද්ධමනයක් සහිත රටක් බවට පත්වී ඇති බව ය.

එවැනි විශාල මුදලක් නිකුත් කළ පසු එය පාලනය කිරීම සඳහා උපකරණ තිබුණ ද වත්මන් ආණ්ඩුව එම උපකරණ ද මුදල් සංසරණය වේගවත් කිරීමට භාවිත කළ බවට ඔහු එහිදී චෝදනා කළේ ය.

අද අපේ රටේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය උද්ධමනයක් නොවෙයි. අධිඋද්ධමනයක් සභාපතිතුමනි. පළවෙනි ම වරද, මේ ඉතිහාසය නොවෙයි, මෑතකදී අපි රුපියල් ට්‍රිලියන 3ක්, කීයක් ද ට්‍රිලියනයක් කියන්නේ? කෝටි තුන් ලක්ෂයක් අපි මුද්‍රණය කරලා තියෙනවා. බිංදු 12ක් එන ඉලක්කමක්. මෙවැනි දැවැන්ත මුදලක් මුද්‍රණය කරනකොට ආර්ථික විද්‍යාව ඉතා ම සරල සාමාන්‍ය පෙළ උගත් ශිෂ්‍යයෙක් වුණත් දන්නවා භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනයක් නැතුව මෙවැනි දැවැන්ත මුදලක් ආර්ථිකයකට මුදා හරපුවා ම මොකක් ද වෙන්නේ කියලා. ඉතා විශාල විධියට භාණ්ඩ මිල ඉහළ යනවා. වැඩි ඉල්ලුමක් ඇති වුණා ම. මෙවැනි මුදලක් ආර්ථිකයකට මුදා හැරපුවා ම අපිට තියෙනවා මුදල සංසරණය වීම පාලනය කරන්න උපකරණ. හැබැයි මේගොල්ලෝ ඒ උපකරණ පාවිච්චි කළේ මේ මුදල් සංසරණය තව ත් වැඩි වෙන්න.”