“අර්බුදයට මූලික වගකිව යුත්තා ගෝඨාභය. ගෝඨාභය සහ මහින්ද ඉවත් විය යුතු ම යි” – අනුර

0
209

ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා පාලනයෙන් ඉවත් වුවහොත් පාර්ලිමේන්තුව තුළ යම් එකඟතාවකට පැමිණීමට සූදානම් බව ජාතික ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

“මේක වෙස්වලා ගත් ආශිර්වාදයක් කියලා මුදල් ඇමති කිව්වා. හැබැයි මේක වෙස්වලාගත් මාරාන්තික අශිර්වාදයක්. වෙස් වලාගෙන මේ වගේ ආශිර්වාද නොපැමිණේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම හැම දා ම කියනවා. අපේ රට දුප්පත් හැබැයි අපේ රටේ පාලකයෝ පොහොසත් කියලා. රට දුප්පත් වී පාලකයා පොහොසත් වුණේ කොහොම ද?”

“මෙවැනි අර්බුදයක් තියෙද්දි කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් වියදම් කරලා අධිවේග මාර්ගවලට මුල්ගල් තියන්න පටන් ගත්තා. ජනතාවගේ කුසගින්න පිළිබඳව කල්පනා කළේ නැහැ. ඒ නිසා දැන් මේ රට අලුත් පරිවර්තනයකට ලක්කරන්න අවශ්‍ය නම් ඉස්සර වෙලා ආණ්ඩුව පැත්තෙන් සත්භාවය පෙන්න. අපි ලෑස්තියි. හැබැයි මෙයට මූලික වගකිවයුත්තා වන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මුලසුනේ තබාගෙන ගොඩනගන කිසිදු සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවකින් මේකට ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔහු ඉවත් වෙනවා නම්, අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඉවත් වෙනවා නම් පාර්ලිමේන්තුව තුළ යම් එකඟතාවකට එන්න අපි සූදානම්.”