“බැංකු සහ ව්‍යාපාර රැක ගැනීමට කඩිනම් පියවර ගත යුතුයි” – රනිල්

0
421

බැංකු පද්ධතිය සහ ව්‍යාපාර කඩා වැටීම වැළැක්වීම සඳහා කඩිනම් පියවර ගත යුතුව ඇතැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.

ඔහු අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළේ, තෙල් මිල අඩු වූ විට එම මුදලින් අරමුදලක් පිහිටුවන බවට කියා තිබූ බව ත්, එම අරමුදලේ මුදල් නැත්නම් අදාළ නිලධාරීන්ට දඬුවම් කළ යුතු බව ත් ය.

“එදා කිව්වා 2020 – 2021තෙල් මිල අඩු වුණා ම වෙන ම අරමුදලක් දානවා කියලා. ඒ අරමුදලේ මුදල් තියෙනවා ද? නැත්නම් ඒ නිලධාරීන්ට අපි දඬුවම් කරන්න ඕනේ. ඒකයි මම ඔබතුමාගෙන් අහන්නේ අපි ගන්න පියවර කුමක් ද කියලා. මම හිතන්නේ ඔබතුමා කිව්ව පියවරවලට වඩා තව පියවර ගන්න තියෙනවා. විදේශ රටවලින් අපි ආධාර ගන්නවා නම් ඒ රටවල් සමග ඇති ප්‍රශ්න විසඳා ගන්න ඕනේ.

දැන් කොහොම ද අපේ ව්‍යාපාර ගෙනියන්නේ? අපේ ව්‍යාපාර කඩා වැටෙනවා. මුදල් නැති වෙනවා. කී දෙනෙකුට රස්සා නැති වෙයි ද? බැංකු බේරන්න ගියා ම ව්‍යාපාර ලක්ෂ ගණනක් කඩා වැටෙයි ද? අපි එතැනට කොහොම ද මුහුණ දෙන්නේ. අයවැයෙන් සහන දෙනවා නම් උවමනාවක් නැති වියදම් සියල්ල කපන්න. මේක වෙනස් කරන එක රාජ්‍ය මූල්‍ය කොමිසමට භාර දෙන්න. ඉවත්කරන්න පුළුවන් සියල්ල ඉවත්කර එය ජනතාවට දෙමු. සහනය ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕනේ. අපි ඊළඟට ණය අරන් කොහොම ද ගෙවන්නේ තව අවුරුදු 10කින්. මේ ආර්ථික ව්‍යුහය වෙනස් කරන්න ඕනේ. අපි තරගකාරි ආර්ථිකයකට ගිහින් අපි අපනයන සඳහා යන්න ඕනේ. ඕවා කිව්ව නිසා පෞද්ගලික අංශය මාත් එක්ක තරහා වුණා. අපි එතැනට යන්න ඕනේ. අපිට අලුත් මාර්ග ගණනාවක් හොයන්න පුළුවන්. මම කරපු හැම එකටම විරුද්ධ වුණා අන්තිමට ගෙදර ගියේ ගෝඨා නෙමෙයි මමයි. කොහොම හරි මම ආපහු ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න දේශපාලන විසඳුමක් ඕනේ. ඒත් දේශපාලන විසඳුම්වල ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා.”