අනිද්දා හර්තාලයට විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමයේ සහය

0
306

මැයි 6 වන දාට පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති හර්තාල් ව්‍යාපාරයට සහය දැක්වීමට විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබේ.

එම සංගමය නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ, සාමාන්‍ය ජනතාවට අපහසුතා සිදුවීම අවම කරමින් හර්තාලයට සහය දක්වන බව ය.

රජයේ රෝහල්වල සාමාන්‍ය පරිදි කටයුතු කිරීම සහ සියලු ම හදිසි ප්‍රතිකාර සිදු කිරීමට ඔවුන් පියවර ගනු ඇත.

එදින චැනල් සේවයෙන් ද වැළකී සිටීමට විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය තීරණය කර ඇත.