වෙළෙඳපොළේ හාල් මිලට වඩා වැඩි මිලක් නියම කරමින් ආණ්ඩුවෙන් අපූරු ගැසට් එකක්

0
994

දැනට විවෘත වෙළෙඳපොළේ අඩු මිලට අලෙවි කරනු ලබන දේශීය සහල් වර්ග කිහිපයක් සඳහා පවතින මිලට වඩා ඉහළ මිලක් නියම කර පාලන මිලක් නියම කරමින් නිකුත් කර ඇති අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයට පාරිභෝගික ජනතාව විරෝධය පළ කරති.

දේශීය සුදු, රතු නාඩු, සුදු, රතු සම්බා (සූදුරු සම්බා හැර) සහ කීරි සම්බා සඳහා මෙලෙස උපරිම සිල්ලර මිල නියම කරමින් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් අදාළ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කරනු ලැබ තිබිණි.

මෙසේ මිල පාලනයකට යටත් කර ඇති සියලු ම සහල් වර්ග දැනට විවෘත වෙළඳපොළේ පවතින මිල ගණන්වලට වඩා රුපියල් දහයක් වැඩියෙන් මිල නියම කර තිබීම නිසා එම ගැසට් පත්‍රයට අනුව වෙළෙඳුන් උපරිම සිල්ලර මිලට සහල් අලෙවි කිරීමට පටන් ගන්නා බව ත් මේ නිසා පාරිභෝගික ජනතාවට සහල් කිලෝවක් සඳහා අනිවාර්යයෙන් ම රුපියල් දහයක් වැඩිපුර ගෙවීමට සිදුවන බ වත් පාරිභෝගික ජනතාව පෙන්වා දෙති.

සුදු, රතු නාඩු කිලෝවක මිල අද (මැයි 3) වන විට රුපියල් 210ක් ද, සුදු රතු සම්බා කිලෝවක මිල රුපියල් 220ක් ද, කීරි සම්බා කිලෝවක මිල රුපියල් 250ක් ද වශයෙන් විවෘත වෙළඳපොළෙහි අලෙවි කෙරේ.

කෙසේ වෙතත් සුදු, රතු නාඩු කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 220ක් ද සුදු රතු සම්බා කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 230ක් ද, කීරි සම්බා කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 260ක් ද වශයෙන් උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරමින් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ සභාපතිවරයා ඊයේ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කළේ ය.

දැනට පවතින මිලට වඩා සහල් කිලෝවකට රුපියල් දහයකට වැඩි මිලක් උපරිම මිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්, පවත්නා තත්ත්වය යටතේ සියලු පාර්ශවයන්ට සාධාරණ මිල සේ සලකා උපරිම සිල්ලර මිල ගණන් තීරණය කර ඇති බවට සාධාරණීකරණය කර ඇති බව ද පාරිභෝගික ජනතාව පෙන්වා දෙති.

මේ සම්බන්ධයෙන් මාධයට අදහස් දැක්වූ වෙළෙඳසල් හිමියෙක් මෙසේ පැවසීය.

“අපි සම්බා රුපියල් දෙසිය විස්සකට. කීරි සම්බා රුපියල් දෙසිය පනහකට. නාඩු රුපියල් දෙසිය දහයකට විකුනන්නේ. කෝ අපේ බිස්නස්? ඕනේ නම් මේ බෝඩ් බලන්න. පාලන මිලට වඩා අපි අඩු වෙන්නේ දෙන්නේ.”