‘මයිනාගෝගමේ’ උණුසුම් තත්ත්වයක්: විරෝධතාකරුවන් මහ පාරට (VIDEO)

0
326

අරලිය ගහ මන්දිරය ඉදිරිපිට ස්ථාපනය කර ඇති ‘මයිනාගෝගමේ’ සවි කර තිබූ අට්ටාලයක් අද (මැයි 1) අලුයම පොලිස් නිලධාරීන් විසින් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබ තිබේ.

ඒ හේතුවෙන්, එම ස්ථානයේ උණුසුම් තත්ත්වයක් හටගෙන ඇති අතර විරෝධතාකරුවන් ඊට දැඩි විරෝධය පළ කර ඇත.

අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ, මේ වන විට එම විරෝධතාකරුවන් අරලිය ගහ මන්දිරය ඉදිරිපිට මාර්ගයේ සිට විරෝධතාවයේ නිරත වන බව ය.