වෙළෙඳ අමාත්‍යංශයේ ලේකම් භද්‍රානි ජයවර්ධන ගෙදර යවයි

0
922

වෙළෙඳ අමාත්‍යංශයේ ලේකම් භද්‍රානි ජයවර්ධන වහා ම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි එම ධූරයෙන් ඉවත් කර තිබේ.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් මෙම තීරණය ගනු ලැබ ඇතැයි වාර්තා වේ.

භද්‍රානි ජයවර්ධන මහත්මිය වෙළෙඳ අමාත්‍යංශ ලේකම් ධූරයට අමතරව ආයතන ගණනාවක සභාපති ධූරය ද, තවත් ආයතන රැසක අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකත්වය ද දරමින් සිට තිබේ.

මහපොළ නෙට්වෙල්ත් සමාගම, සමූපකාර තොග වෙළෙඳ සංස්ථාව යන ආයතනවල සභාපති ධූර ද, ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව, මහජන බැංකුව, සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය, මහපොළ අරමුදල් මණ්ඩලය යන ආයතනවල අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකත්වය ද ලේකම්වරිය විසින් දරනු ලැබ ඇත.

හිටපු වෙළෙඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන අවස්ථා ගණනාවකදී මෙම ලේකම්වරිය ඉවත් කර වෙනත් ලේකම්වරයෙකු පත් කර දෙන මෙන් ඉල්ලා ඇති බව වාර්තා වී තිබේ.

ඒ අනුව, එම අමාත්‍යංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස නීල් බණ්ඩාර හපුහින්න මහතා පත් කර තිබේ.