තව ත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් තිදෙනෙක් ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වෙති

0
479

අද (අප්‍රේල් 20) සිට තමන් ඇතුළු මන්ත්‍රීවරුන් තිදෙනෙකු මින් ඉදිරියට ආණ්ඩුවට සහය දීමෙන් වැළකී සිටින බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ෆයිසාල් කාසීම් මහතා පවසයි.

අද (අප්‍රේල් 20) පාර්ලිමේන්තුවේදී කතානායකවරයාට දැනුම් දෙමින් ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කර සිටියේ ය.

ඒ අනුව, ෆයිසාල් කාසීම් මහතාට අමතරව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.එස්. තවුෆික් මහතා සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉෂාක් රහුමාන් මහතා ආණ්ඩුවට සහය දීමෙන් වළකින බව ඔහු ප්‍රකාශ කර කළේ ය.

මෙතෙක් සහයෝගය දුන් ආණ්ඩුවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ස්තූතිය ප්‍රකාශ කරමින් ෆයිසාල් කාසීම් මහතා සඳහන් කළේ, රටේ පවතින ආර්ථික අර්බුදය විසඳීමට ආණ්ඩුව කටයුතු නොකිරීම සහ වර්තමානයේ රටේ මහ ජනතාව මුහුණ දෙන දැඩි අපහසුතාව ද හේතු කොටගෙන මෙම තීරණය ගත් බව ය.