ඩොලරය තව ත් නගී

0
32

අමෙරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල අද (අප්‍රේල් 18) තවදුරට ත් ඉහළ ගොස් තිබේ.

ඒ අනුව, මෙරට බලපත්‍රලාභී ඇතැම් වාණිජ බැංකු සිය වෙබ් අඩවිවල අමෙරිකානු ඩොලරයේ විකිණුම් මිල රුපියල් 340ක් ලෙස සටහන් කර ඇත.

සම්පත් බැංකුව – 340

කොමර්ෂල් බැංකුව – 330

ලංකා බැංකුව – 340

මහජන බැංකුව – 339

මේ අතර, ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව ඩොලරයේ විකුණුම් මිල සඳහන් කර තිබුණේ, රුපියල්  329ක් ලෙස ය.