ගාලු මුවදොර විරෝධතාව: කොටුව පොලිසියේ ඉල්ලීමකට අධිකරණය දුන් නියෝගය

0
57

කොළඹ, ගාලු මුවදොර පිටියේ ආණ්ඩුවට විරෝධය පළ කරමින් පැවැත්වෙන විරෝධතා අතරතුරදී මහජන පීඩාවක් ඇති වීම හෝ උද්ඝෝෂකයින් අතර කලහකාරි ලෙස හැසිරීමක් ඇති වුවහොත් අදාළ පියවර ගෙන අධිකරණයට B වාර්තා මගින් කරුණු වාර්තා කරන ලෙස කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් හර්ෂණ කැකුණවෙල මහතා අද (අප්‍රේල් 18) කොටුව පොලිසිය වෙත නියෝග කළේ ය.

කොටුව පොලිසිය අධිකරණයට කරුණු දැක්වීමෙන් අනතුරුව කරනු ලැබූ ඉල්ලීමක් සැලකිල්ලට ගනිමින් මහේස්ත්‍රාත්වරයා මෙම නියෝගය කළේ ය.