අද විදුලි කැපිල්ලේ වෙනසක්

0
49

විදුලි උත්පාදනය සඳහා ලංකා ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ඉන්ධන ලබා දීම හේතුවෙන් අද දිනයේදී පැය 3යි විනාඩි 20ක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කිරීමට අවසර ලබා දී ඇති බව මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පවසයි.

මීට පෙර ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය සඳහන් කළේ, අද දිනයේදී පැය 4යි විනාඩි 20ක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි වනු ඇති බව ය.

මේ අතර හෙට (අප්‍රේල් 19) සහ අනිද්දා (අප්‍රේල් 20) යන දිනවල දී ද පැය 4යි මිනිත්තු 50 කාලයක් විදුලිය කප්පාදු කිරීමට මේ වන විට සැලසුම් කර තිබේ.