විදේශ ණය ගෙවීම අත්හිටුවයි

0
97


අමිල අබේරත්න

විදේශ ණය ගෙවීම තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සහ මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කළ බව මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා පවසයි.

මේ වනවිට පවතින සංචිතවල තත්ත්වය මත විදේශ ණය ගෙවීමට හැකියාවක් නොමැති බවද ඒ මහතා ප්‍රකාශ කරයි. විදේශ ණය ගෙවීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා එම මුදල් පෙට්රල්, ඩීසල්, ඔෟෂධ වර්ග, කිරිපිටි ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ආනයනය සඳහා යෙදවීමට සැලසුම් කර ඇති බවද මහ බැංකු අධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කරයි. ඒ සම්බන්ධව ණය හිමි පාර්ශ්වයන්ට දැනුම් දී සාකච්ඡා මේසයකට පැමිණ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කර හැකි ඉක්මනින් විසඳුමකට පැමිණීමට කටයුතු කරන බවද මහ බැංකු අධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියි.

ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසය තුළ ණය පැහැරීමක් කිසි දිනක සිදු නොකර ඇති බවද විදේශ ණය තාවකාලිකව අත්හිටුවීම අවංක  අයුරින් සිදුකරන දෙයක් බවද මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් පැවැසීය.