රජයේ රෝහල්වල කිසිම බෙහෙත් හිඟයක් නෑ

0
41


රජයේ රෝහල්වල ප්‍රමාණවත් තරම් ඔෟෂධ හා ශල්‍ය උපකරණ ඇතැයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය උපුටා දක්වමින් පවසයි.

රජයේ රෝහල්වල ඔෟෂධ හා ශල්‍ය උපකරණ බරපතළ හිඟයක් ඇති බවට සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල මේ දිනවල විශාල වශයෙන් තොරතුරු හුවමාරු වෙමින් පවතී යැයිද එම දෙපාර්තමේන්තුව කියයි. එහෙත් රජයේ රෝහල්වල ප්‍රමාණවත් තරම් ඔෟෂධ හා ශල්‍ය උපකරණ ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාශංය කියා සිටින බව ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තු නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

බස්නාහිර පළාතේ රජයේ රෝහල්වල ඇති හිඟ බව පවසන ඔෟෂධ හා ශල්‍ය උපකරණ දත්ත ඇතුළත් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මේ බව තහවුරු කර ඇතැයි එහි සඳහන් වේ.