2019ට පසු බඩු මිල අහස උසට නැග ගිය හැටි ලෝක ප්‍රකට ආර්ථික විද්‍යාඥයා පැහැදිලි කරයි

0
39

2019 වසරෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට “දරාගත නොහැකි ආකාරයෙන්” ජීවන වියදම ඉහළ ගිය ආකාරය පිළිබඳව ලෝක ප්‍රකට ආර්ථික විද්‍යාඥයෙකු වන ජෝන් හොප්කින්ස් විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා මහාචාර්ය ස්ටීව් හෑන්ක් මහතා පැහැදිලි කර තිබේ.

ඔහු පෙන්වා දී ඇත්තේ, ශ්‍රී ලංකාව තුළ වර්ධනය වූ උද්ධමනය හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය උද්ගත වූ බව ය.

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය සංචිත අවසන් වෙමින් පවතින බව ත්, ඒ හරහා ආහාර ආනයනය කපා දමා ඇති බව ත් ඒ  හේතුවෙන් උද්ධමනය විශාල ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බව ත් ඔහු පෙන්වා දී තිබේ.

2019 වසරේ සිට භාණ්ඩ මිල ඉහළ ගොස් ඇති ආකාරය පිළිබඳ ප්‍රස්ථාරය පහත දැක්වේ.