එළවළු, පලතුරු, මිරිස්, ළූණු රාජ්‍ය ඇමති මාරු වෙයි

0
38

කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන, ප්‍රවර්ධන හා සැපයුම් නියාමන සහ වී හා ධාන්‍ය, කාබනික ආහාර, එළවළු, පලතුරු, මිරිස්, ළූණු හා අර්තාපල් වගා ප්‍රවර්ධන, බීජ නිෂ්පාදන හා උසස් තාක්ෂණ කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මහතා සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

ඒ අනුව, ඔහු ඉල්ලා අස්වීමෙන් පුරප්පාඩු වූ එම රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා දිවුරුම් දී ඇත.

ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා පසුගිය දා පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධීනව කටයුතු කිරීමට තීරණය කළ මන්ත්‍රීවරුන් 41 දෙනාගෙන් එක් මන්ත්‍රීවරයෙකි.