අවුරුද්දට ඉන්ධන ලබා දෙන ක්‍රමයේ වෙනසක්: CEYPETCO සභාපති පැහැදිලි කරයි

0
96

අප්‍රේල් මස 12, 13 සහ 14 යන දිනවලදී බූලි සහ බැරල්වලට ඉන්ධන ලබා දීම නතර කරන බව ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පවසයි.

එහි සභාපති සුමිත් විජේසිංහ මහතා සඳහන් කළේ, කෘෂිකර්ම කටයුතු සඳහා ඉන්ධන අවශ්‍යතා ඇති පුද්ගලයින් අදාළ ප්‍රදේශයේ සිටින කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිලධාරී, ප්‍රාදේශීය ගොවිජන සේවා නිලධාරී සහ ග්‍රාම නිලධාරීවරයාගේ අනුමැතිය සහිතව පැමිණියහොත් ඔවුන්ට ඉන්ධන ලබා දෙන බව ය. 

අද (අප්‍රේල් 11) මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති සුමිත් විජේසිංහ මහතා මේ බව පැවසීය.

කෙසේ නමුත්, බූලි සහ කෑන්වලට භුමිතෙල් ලබා දීමේදී කිසිදු බාධාවක් නොමැති බව ඔහු ප්‍රකාශ කළේ ය.

”මීට අමතරව සාමාන්‍ය නිෂ්පාදන සේවා කර්මාන්ත සඳහා ඉන්ධන අවශ්‍යතාවක් තිබෙනවා නම් අදාළ ප්‍රදේශයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාගේ අනුමැතියක් ලබා ගෙන එන්න ඕන ඉන්ධන ලබා දෙන්න”

මේ අතර ඔහු සඳහන් කළේ, මේ වන විට අවශ්‍ය තරම් ඉන්ධන ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව සතුව තිබෙන බව ය.